DETAS, s. r. o. - Výroba strojů a zařízení

Soukenická 76, 550 20 Broumov, Tel.: 491 523 577 - ústředna, Fax: 491 523 589, https://www.detas.cz, e-mail: detas@detas.cz


Výroba strojů, výroba zařízení
 • Stroje a zařízení – vývoj, konstrukce i výroba
 • Stroje a zařízení – vývoj, konstrukce i výroba

Výrobky - DETAS, s.r.o.

Vanový odmašťovací stroj
VOS - EKO 2000

Programování řídící automatika umožňuje široké využití kombinací základních prvků. Při programování se nastavují pro jednotlivé programy tyto proměnné:

 1. Výška hladiny (kontinuální odměřování)
  - odmašťování v ponoru
  - odmašťování postřikem
  - odmašťování v ponoru i postřikem
 2. Čas odmašťování
 3. Ultrazvuk ANO/NE (dodáván na přání)
 4. Pohyblivá plošina ANO/NE
  - zajišťuje změnu polohy materiálu v kapalině nebo proti tryskám
 5. Rotační koš ANO/NE
  (pro drobné díly, dodáván na přání)
 6. Oplach ANO/NE
  - čas
 7. Sušení ANO/NE

Zařízení je určeno k průmyslovému odmašťování kovových dílů, které nahrazuje zařízení pracující na bázi chlorovaných uhlovodíků. Zařízení je vhodné pro všechny druhy materiálů pro mezioperační odmašťování i pro odmaštění před lakováním. Zde se s výhodou používají přípravky s fosfátem. Zařízení je možné doplnit ultrazvukovým generátorem.

Odmašťovací proces je řízen mikropočítačem a obsluha provádí pouze výměnu materiálu. Tím je zajištěna kvalita provedeného odmaštění. Pro provoz je určeno osm programů, které je možno libovolně sestavovat a měnit. Programování může provádět pouze pověřená osoba (k přístupu je nutná znalost hesla). Obsluha pouze zadává číslo programu, podle kterého má být materiál odmašťován.

Regenerace roztoku a ohřev zásobní nádrže je společný pro všechny programy a je prováděn bezobslužně v nočních hodinách.

Stroje jsou vyráběny v modulové řadě:
hloubka x výška x délka
1 000 x 1 000 x 1 500 mm
1 000 x 1 000 x 2 000 mm
1 000 x 1 000 x 2 500 mm

Na přání zákazníka je možné i zhotovení rozměru mimo tuto řadu.


Přenosný odlučovač oleje SK 2 x 25

Použití je všude tam, kde na hladině vody plave olej:
odmašťovací stroje na vodné prostředky, záchytné jímky, lapoly, odloučení mazacích olejů z řezných emulzí u obráběcích strojů apod.

Technické přednosti:
minimální rozměry, jednoduchá instalace
minimální hmotnost (2,5 kg)
maximální výkon: až 40 litrů za hodinu
vysoká účinnost separace (95 - 99 %)
napájení 12 V DC


Článkový dopravník prostorový
Použití:

Dopravník je určen pro dopravu kusového zboží v technologických procesech. Dopravní dráhu je možno vést libovolně v prostoru výrobního provozu, mezi různými etážemi i mezi budovami. Umožňuje přímé propojení, nebo obsluhu technologických procesů. V případě potřeby je možno dopravovat i sypaný materiál v závěsných koších.

Výhodou článkového dopravníku je jeho minimální nárok na zastavěný prostor. Zpravidla totiž bývá dráha zavěšena na stavební konstrukci haly. V případě potřeby se dráha instaluje na samostatnou konstrukci, kterou určí projekt dráhy.

Popis:
Článkový dopravník je konstruován tak, aby mohl být užíván k prostorové dopravě podvěšených břemen. Dopravník se stává z nekonečné smyčky článkového řetězu a dráhy, která jej vede. Pohyb dopravníku zabezpečuje tažná stanice, která přenáší tažnou sílu na speciální tažný článkový řetěz prostřednictvím řetězového kola.

Technické parametry:
Maximální zatížení dráhy: 500N/1 metr délky
Rychlost dopravníku dle potřeby: konstantní, cyklická nebo plynule měnitelná
Změny směru dopravníku: oblouky o poloměru R = 500 m


 

Ostatní výrobky
Dopravníky na manipulaci s řezivem

Díly pro kalící pece
Výrobky z žáruvzdorných a žárupevných ocelí

 


Zařízení pro pivovary

Zařízení pro sanitaci tanků
Jsou konstrukčně provedena pro dodatečnou montáž. Je možné sanitovat i bez otevření tanků.
Stroj na separaci křemeliny z odpadních vod

Pračky na kvasnice

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies