Reference

Vanový odmaštovací stroj

VOS - EKO 2000
Programování řídící automatika umožňuje široké využití kombinací základních prvků. Při programování se nastavují pro jednotlivé programy tyto proměnné:
1. Výska hladiny (kontinuální odměřování)
- odmašťování v ponoru
- odmašťování postřikem
- odmašťování v ponoru i postřikem
2. Čas odmaštování
3. Ultrazvuk ANO/NE (dodáván na přání)
4. Pohyblivá plošina ANO/NE
- zajištuje změnu polohy materiálu v kapalině nebo proti tryskám
5. Rotační koš ANO/NE
(pro drobné díly, dodáván na přání)
6. Oplach ANO/NE
- čas
7. Sušení ANO/NE
Zařízení je určeno k průmyslovému odmašťování kovových dílů, které nahrazuje zařízení pracující na bázi chlorovaných uhlovodíků. Zařízení je vhodné pro všechny druhy materiálů pro mezioperační odmašťování i pro odmaštění před lakováním. Zde se s výhodou používají přípravky s fosfátem. Zařízení je možné doplnit ultrazvukovým generátorem.

Odmašťovací proces je řízen mikropočítačem a obsluha provádí pouze výměnu materiálu. Tím je zajištěna kvalita provedeného odmaštění. Pro provoz je určeno osm programů, které je možno libovolně sestavovat a měnit. Programování může provádět pouze pověřená osoba (k přístupu je nutná znalost hesla). Obsluha pouze zadává číslo programu, podle kterého má být materiál odmašťován.

Regenerace roztoku a ohřev zásobní nádrže je společný pro všechny programy a je prováděn bezobslužně v nočních hodinách.

Stroje jsou vyráběny v modulové řadě: hloubka x výška x délka 1 000 x 1 000 x 1 500 mm | 1 000 x 1 000 x 2 000 mm | 1 000 x 1 000 x 2 500 mm
Na přání zákazníka je možné i zhotovení rozměru mimo tuto řadu.

Přenosný odlučovač oleje SK 2 x 25

Použití je všude tam, kde na hladině vody plave olej:
odmašťovací stroje na vodné prostředky, záchytné jímky, lapoly, odloučení mazacích olejů z řezných emulzí u obráběcích strojů apod.

Technické přednosti:

minimální rozměry, jednoduchá instalace
minimální hmotnost (2,5 kg)
maximální výkon: až 40 litrů za hodinu
vysoká účinnost separace (95 - 99 %)
napájení 12 V DC

Článkový dopravník prostorový

Použití:
Dopravník je určen pro dopravu kusového zboží v technologických procesech. Dopravní dráhu je možno vést libovolně v prostoru výrobního provozu, mezi různými etážemi i mezi budovami. Umožňuje přímé propojení, nebo obsluhu technologických procesů. V případě potřeby je možno dopravovat i sypaný materiál v závěsných koších.

Výhodou článkového dopravníku je jeho minimální nárok na zastavěný prostor. Zpravidla totiž bývá dráha zavěšena na stavební konstrukci haly. V případě potřeby se dráha instaluje na samostatnou konstrukci, kterou určí projekt dráhy.

Popis: Článkový dopravník je konstruován tak, aby mohl být užíván k prostorové dopravě podvěšených břemen. Dopravník se stává z nekonečné smyčky článkového řetězu a dráhy, která jej vede. Pohyb dopravníku zabezpečuje tažná stanice, která přenáší tažnou sílu na speciální tažný článkový řetěz prostřednictvím řetězového kola.

Technické parametry:

Technické parametry: Maximální zatížení dráhy: 500N/1 metr délky
Rychlost dopravníku dle potřeby: konstantní, cyklická nebo plynule měnitelná
Změny směru dopravníku: oblouky o poloměru R = 500 m

Ostatní reference

Dopravníky na manipulaci s řezivem

Díly pro kalící pece

Stolky do kalících pecí

Čep pece PROFITHERM 500

Destilátor solanky

VOS EKO

---

Máte zájem o naše služby nebo se chcete na něco zeptat?
Neváhejte a kontaktujte nás!

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

© 2024 Detas s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
menu